Start
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Radomiu

 

Misja Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Dajemy rodzicom i dzieciom możliwość wyboru szkoły zgodnie z ich wolą.

 Tworzymy dla dzieci dobre warunki do wszechstronnej, rzetelnej nauki.

 Dbamy o dzieci, ich zdrowie, prawidłowy rozwój i wykształcenie oraz prawo do radości i uśmiechu.

 Jako odpowiedzialni za wychowanie przyszłych pokoleń, staramy się kształtować w Polsce system nauczania zgodny
z podstawowymi zasadami pedagogiki.